Gamle nyheder

Gamle nyheder


17/8-16

TILMELDING TIL 2016-2017 SÆSONEN ER ÅBNET


Lørdag d 13/8 præcis kl 15.00 åbnede tilmeldingen til sæsonen 2016-2017, og allerede fra starten var der pres på tilmeldingen, med god tilslutning til de fleste hold.

I skrivende stund, efter 5 dage, er der således 491 tilmeldte.

Særligt på holdene med max antal har der været stor tilmelding og mange af de hold er ved at være fyldt. Herefter vil det være muligt at tilmelde sig venteliste.


Desuden har Spring Team haft den første fortræning, med næsten 40 fremmødte, der havde en god træning - trods udfordringer med nøglesystemet på Kirstinebjerg. Spring Team har også fortræning d 22/8 og 29/8 inden udtagelsen foregår d 5/9.


14/8-16


VINGSTEDKURSUS, DET ER EN OPLEVELSE FOR LIVET, SOM GYMNAST!


Vingstedkursuset burde alle som brænder for gymnastikken opleve. Det er ‘once in a lifetime experience ’, det viser meget respekt for os unge gymnaster, at få chancen for at komme med, og en masse læring fra gymnaster fra DGI verdenshold.

Det hele startede med at jeg sad oppe i skolen hvor min telefon lige pludselig blinkede op med en besked om, at jeg var blevet optaget på Vingstedkursus 2016, det hele rystede i mig og forstod ikke, at jeg stod på deltagerlisten!

Kurset bestod af 5 dage (24-29.juli) på Vandel efterskole, hvor vi blev sat sammen med en til tre personer på et værelse.

Vi var unge mellem 14-17 årige, som alle har gjort en stor indsats i deres forening derhjemme.

Man bliver hurtigt rystet godt og grundigt sammen, især fordi mange heriblandt mig, kom helt selv. Men allerede efter 2 minutter føles det som om, at vi har kendt hinanden længe, især fordi instruktørerne hjælper med, at alle har det godt.

Hver morgen startede med morgenaktivitet i 30 min. Og en masse gymnastik hele dagen, sammen med andre skønne gymnaster, som brænder meget for gymnasten og læringen. Næsten hver aften stod den på mere gymnastik og hygge.

I løbet af ugen blev der holdt en aften med foredrag fra to verdensholdsgymnaster, som rejste med hold 10, det var meget spændende og man fik en bedre forståelse om, hvordan det er at komme på verdensholdet. Jeg har fået meget mere lyst til at træne videre, og håber på, at blive en verdensholdsgymnast.

Den sidste aften var der afslutning fest for alle. Alle var glade, men også meget triste over, at man skulle tage afsked dagen efter. Festen forløb sig over aftenen, med en masse musik og hyggelige stunder.

Fredag lavede vi en opvisning for vores familier, som vi havde trænet på hele ugen. Efter opvisningen var der kaffe og kage for alle.

Jeg har lært hvordan jeg giver mine egne gymnaster en god træning med opvarmning, kropsbevidsthed, og at man bliver nødt til at lære grundtrinene først, før man går videre i gymnastikpyramiden. Man skal jo altid huske at tage stilling til, hvad gymnaster kan hver især, og hvad det kræver for at blive en god instruktører. Jeg har især personligt fået en stor udviklingen omkring gymnastikken.

Instruktørerne var helt fantastiske gymnaster, de havde en masse at byde på, og deres læring var helt i top. De havde hele vejen humøret godt oppe og det spredte de ud til os unge gymnaster.

Det har virkelig været en helt fantastisk uge, jeg har fået skabt en masse nye venskaber, knyttet et tæt bånd med de andre gymnaster og instruktørerne. Det er virkeligt en oplevelse for livet...  Jeg vil se tilbage på denne oplevelse i mange år endnu.

Jeg vil gerne sige tusind tak til EGIF, som indstillede mig til dette kursus. Og de mennesker som har været til stede i ugens løb.  Det gik over alle mine forventninger i ugens forløb.

Mange gymnastik hilsner fra

Emma Dyg Krogh

30/6-16


VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2016-2017


Programmet for næste sæson er nu på plads: Program 2016-2017

EGIF’s gymnastikafdeling har omkring 900 medlemmer, som en stab på ca. 90 personer bestående af bestyrelse, instruktører og hjælpe-instruktører holder i gang.

I gymnastikafdelingen bestræber vi os på at give medlemmerne flest mulige tilbud om forskellige former for gymnastik. Vi prioriterer uddannelse højt og har et hold af dygtige instruktører, flere med mange års erfaring, og enkelte helt nye – men alle med

stor lyst og vilje til at gøre en frivillig indsats.

Vores tilbud til børn strækker sig fra forældre/barn med leg og kolbøtter til rytme og spring for både piger og drenge. Til voksne har vi også en masse tilbud.

Et nyt tiltag i år, vil være et springhold, som skal træne i Kirstinebjerghallen lørdag formiddag. Holdet vil være for gymnaster, der i forvejen går på et springhold i EGIF, og som gerne vil have en ekstra træning for at dygtiggøre sig. Der er ingen opvisninger med holdet.

Vi vil også starte en ny holdtype op, som er trailløb. Trailløb foregår væk fra asfalt, og er en sjov og anderledes måde at løbe på helt tæt på naturen. Holdet er for mænd og kvinder der gerne vil i gang med at løbe, der trænes udendørs året rundt med start fra Erritsø Idrætscenter.

På vores hjemmeside vil du kunne læse mere om begge hold samt alle vores andre hold under punktet med holdbeskrivelser.

Der afholdes fællestræninger og opvisninger både hjemme og ude (se kalenderen sidst i programmet). Foreningen arrangerer transport, og der er altid ledere med, så I kan trygt sende jeres børn af sted. Forældre er også meget velkomne til at komme til

arrangementerne.

Er I i tvivl om noget, så tag en snak med instruktøren på holdet efter træningen eller kontakt en fra bestyrelsen.

Vi glæder os til at se rigtig mange gymnaster - nye som gamle - til den nye sæson.

29/6-16


LANDSSTÆVNE HOLD I FREDERICIA


Fredericia Friends er et hold for kvinder og mænd, i alle aldre, der vil med til Landsstævnet 2017 i Ålborg 29. juni – 2. juli 2017.

Dog skal man være 15 år for at deltage i landsstævnet.

Holdet vil træne frem mod en opvisning på ca. 15 minutter til L-2017 og det vil være glad gymnastik og god motion.

Der vil blive lagt vægt på sammenhold og sjov på holdet.

1. oktober 2016 er der GRATIS prøvetræning på holdet - sted oplyses senere.

Tilmelder du dig landsstævnet i oktober 2016 er prisen 799.- derefter vil prisen være 1199.-

Træningsplan:

Trænings start tirsdag d.4 april 2017 kl 18.30-20.30 (der trænes april maj og juni)

Der vil være søndagstræning d. 11. og d. 25. juni kl. 9-12.

Instruktører: Ina K Nielsen, Dorte Albertsen, Michael Andersen og Jette Lorenzen.

Ønsker du yderligere info kontakt:  Vibeke Petersen 20581481

3/4-16


FREDERICIA FÆLLESOPVISNING


Fredag eftermiddag og aften den 8. april satte 5 gymnastikforeninger i byen hinanden stævne for sammen at slutte gymnastikkens vintersæson af. Det skete i Fredericia Idrætscenter, hvor 17 hold med uddrag fra deres forårsopvisninger fik sammensat et flot og alsidigt program. Der var gymnaster i alle aldre med indslag der bl.a. rakte over vilde spring, gymdance og flotte rytmiske serier.

Fællesopvisningen er en fortsættelse af den tradition, der blev startet sidste år, hvor stævnet blev afholdt i Erritsø. Forud for Fællesopvisningen har ligget et stort koordineringsarbejde foreningerne imellem samt redskabsslæberi fra byens skoler til Fredericia Idrætscenter og tilbage igen sent fredag aften efter opvisningen. Tak til alle de frivillige, der har bidraget til en god aften med gode oplevelser og ikke mindst tak til det stort fremmødte publikum, der med klapsalver bakkede flot op om holdene.

30/3-16


GENERALFORSAMLING


Gymnastikafdelingen har afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2016, med 5 fremmødte udover bestyrelsen.

Kim Borg blev valgt som dirigent og kunne konstatere at vedtægterne var overholdt.

Formand Arne aflagde beretning, og kunne henvise til vor hjemmeside, der er opdateret med nyheder, billeder, og hvad der foregår i Gymnastikafdelingen. Seneste arrangement var forårsafslutningen med opvisninger hele dagen og mange gymnaster og tilskuere.

Årets lederpris i EGIF gik i år til Cecilie Hansen fra Gymnastik.

Yderligere en pris tilfaldt Gymnastik, og det var SIF-prisen som bliv givet for samarbejdet omkring den nye springsal på Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej.

Gymnastikafd. har arbejdet videre med de nye tiltag; talentudviklingen har resulteret i et springhold på 40 deltagere, og instruktørplejen er bl.a. varetaget af et indslusningsudvalg som har identificeret indsatsområder og –muligheder.

Lokalefordelingen i Fredericia Kommune er en besværlig og unødvendigt stor administrativ byrde. Det bør kunne gøres nemmere.

Vi har udfordringer med at finde nok instruktører til alle de hold, vi gerne vil tilbyde. Det gælder især hold for børn/unge.

Vi har deltaget i Områdeforum; herunder voksenfællestræning, og kommende fællesopvisning d 8/4.

Springudvalg har afviklet de sædvanlige arrangementer – natspring, springweekend, børnejulefræs og børnefællestræning samt springmekka, der blev afholdt i forbindelse med indvielse af den nye springsal på Havepladsvej. Desuden flere ekstratræninger forskellige steder. Der har været lagt en del arbejde i det nye udtagede springhold, samt den nye springsal.

Susanne gennemgik regnskabet som viste et underskud på kr. 84.806 og likvid beholdning på kr. 566.693. Underskuddet skyldes indbetaling af vores andel af etableringen af den nye springsal.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen indkomne forslag.

På formandsposten var der genvalg af Arne Kragelund.

Til bestyrelsen var der genvalg af Marianne Kromann, Sandra Saabye og Susanne Reher Hansen for næste 2 år, og suppleant Cecilie Hansen for 1 år.

Lars Lærkedal, Heidi Rose og Lars Jensen var ikke på valg.

Som bilagskontrollant genvalgtes Lise Pedersen, og som bilagskontrollantsuppleant genvalgtes Grete Nielsen. Birgit Christiansen var ikke på valg.

Under eventuelt:

-Mulighed for rabat på kontingent hvis man er tilmeldt flere hold.

-Drøftelse af krav til antal på et hold, for at holdet kan fortsætte.

-Opbevaring af store træningsbolde i hal 3. For nylig var et net med bolde faldet ned. Derfor blev der udtrykt bekymring om sikkerheden ved opbevaringen. EIC har ansvaret for systemet og gør hvad de kan, vil forsøge at indføre årligt eftersyn i lighed med andre redskaber. Alternativ opbevaring er undersøgt flere gange uden løsning.

-Arne rundede af med at takke alle der hjælper og samarbejder med gymnastikafdelingen.

Til sidst var der lidt mad til alle fremmødte.

19/3-16


FORÅRSOPVISNINGEN


I gymnastikafdelingen markeres afslutningen på vintersæsonen med en stor forårsopvisning i Erritsø Idrætscenter. Det foregik i år lørdag den 19. marts, hvor EIC hele dagen var fyldt med gymnaster og tilskuere.

Allerede aftenen før starter hele arrangementet med flytning af redskaber og forberedelse af hallen. Så er der klart til et stort ryk-ind lørdag morgen, som starter allerede kl 9 hvor de første forventningsfulde børn og voksne kommer. Det hele kulminerer med indmarch kl 10 hvor hallen er helt fyldt.

Formiddagens program med de 8 yngste børnehold var dejlig start på dagen med masser af glade børn, som elskede at bevæge sig sammen til musik og/eller lave udfordrende spring – mens en hal fyldt af tilskuere kiggede på. Sidste hold om formiddagen var vort dygtige udtagede Spring Team. Og afslutningen tog nogle af vore egne instruktører sig af med et forrygende klovneshow.

Efter en kort pause var der kl 14 indmarch til eftermiddagens program. Første hold på gulvet var Ågard Efterskoles elevhold med 140 elever, som leverede en fantastisk halv times opvisning. Eftermiddagsprogrammet fortsatte meget varieret med instruktørholdet, rytme- og springhold samt Line Dance. Til sidst gav DGI Junior Syd en super afslutning på vores forårsopvisning.

I løbet af dagen blev der solgt 1089 billetter - hertil kommer alle gymnasterne, samt at børn havde gratis adgang, så i løbet dagen har rigtig mange kunnet opleve en flot forårsopvisning i EIC.

6/3-16


ÅRETS LEDERPRIS


Årets lederpris i EGIF gik i år til Cecilie Hansen fra Gymnastikafdelingen - stort tillykke med det.


Indstillingen til prisen lød således:

Gymnastikafdelingen vil gerne indstille Cecilie Hansen

Cecilie er en glad pige der overalt spreder sit engagement og gode humør på dem hun er sammen med og ikke mindst på gymnasterne.

Hun er altid aktiv deltager i afdelingens arrangementer og forstår på en positiv måde at gøre sin indflydelse gældende, også som et godt forbillede for de øvrige instruktører.

Hun er altid klar til at give en hånd med de mangeartede opgaver der er i foreningen.

Cecilie har et godt tag på børnene og er altid vellidt og respekteret blandt gymnasterne.

Cecilie er også frisk på at udfordre sig selv, hun er således sprunget ud i at træne juniorgruppen hvor hun tidligere udelukkende har trænet børnehold.

Også her har hun stor succes endda har hun leveret en del dygtige gymnaster til vores springteam – gymnastikkens udtagede hold.

Så også denne opgave klarer Cecilie til UG.

Cecilie har desuden taget udfordringen op med bestyrelsesarbejdet hvor hun de seneste to år har været suppleant og med til alle bestyrelsesmøder.

Alt i alt en stor kapacitet der levere en stor indsats, og en kandidat som gymnastikken er stolte over at kunne indstille til årets lederpris.

3/2-16


SIF PRISEN


SIF - Samvirkende Idrætsforeninger og Fredericia Kommune afholder hvert år en idrætsfest, hvor det seneste års idrætsresultater hyldes. Ved idrætsfesten, som i år foregik den 3. februar, hyldes og fejres både elite- og breddeidrætten, idet man ud over at fejre medaljetagerne også uddeler forskellige priser.

EGIF Gymnastik var i år på podiet i forbindelse med den såkaldte SIF-pris, som gives til en lokal idrætsklub, der har gjort en særlig indsats for den lokale idræt. Sammen med andre gymnastikforeninger i Fredericia har vi samarbejdet om at etablere en springgrav og springfaciliteter i den nye multihal ved Kirstinebjergskolen. Dette samarbejde var nomineret og vandt SIF-prisen.


1/2-16


SUPERHELTE til Børnefællestræning


Søndag formiddag den 31. Januar holdt gymnastikforeninger i Fredericia den årlige Børnefællestræning, hvor der kom en flok gymnastiklystne børn til Bredstrup-Pjedsted hallen for at tonse for vildt og lave badutspring. I år var temaet SUPERHELTE. Men lad os starte hjemme ved vores egen hal, for der var der en flov bussemand, som var kommet en halv time for sent til at hente os, da han havde sovet over sig. Han var dog kommet ud af nattøjet, da bussen kom, og vi kørte meget hurtigt afsted, fordi vi havde travlt.

Da vi endelig kom frem, var de andre i gang med opvarmningen. I alt var der knap 200 børn og 63 af dem var fra Erritsø. Vi stillede op med 18 frivillige og friske hjælpere og forældre, der hjalp under arrangementet.

Efter at børnene var delt ud på deres hold og havde snakket med deres tante/onkel, blev der sat gang i banerne. Erritsø stod for 2 baner ud af de 10. Der var den vilde skylanderverden med ivrige monstre, der væltede børn ned af bjerget og den farlige minecraft-bane fyldt med farlige zombier, der forsøgte at hindre børnene i at bygge figurer.

Da vi var halvvejs gennem posterne, kom vi til pausen, hvor der var frugt og vand til børnene, mens de hårdtarbejdende hjælpere fik sig en forfriskning og en slapper. Så begyndte 2. halvleg og børnene kom rundt på de sidste poster.

Vi sluttede af med at vise forældrene en SUPERHELTE serie, som børnene havde lært undervejs på en rytme post. En super dag med 3 timers høj aktivitet, og børnene gik trætte i bussen for at vende tilbage til Erritsø. Nu var bussemanden også helt vågen. En stor tak til alle de frivillige hjælpere for en SUPER dag.


Jacob og Lars Lærkedahl


5/1-16


BØRNEJULEFRÆS


50 glade børn med nissehuer indtog lørdag den 5. december hal 3 i Erritsø Idrætscenter. Det var blevet tid til Gymnastikafdelingens årlige børnejulefræs for børneholdene.

Børnene mødte op kl. 13, hvor hjælperne havde gjort klar og fyldt hallen med en redskabsbane. Men først skulle vi lige have en frisk gang opvarmning til Muddi & Salamidrengene, tovtrækning med piger mod drenge og tagfat.

Så var alle klar til at indtage den store redskabsbane, hvor alle børnenes færdigheder kunne prøves af. En stor rundbane med mange forskellige udfordringer til både evner, balance og mod.

Halvvejs var der pause og batterierne skulle lades op med saftevand og frugt. Pausen blev afsluttet med at julemanden kom forbi – og han viste sig at være den unge friske udgave, som var klar på sjov og at fræse rundt og lave gymnastik med børnene.

Efter pausen var det tid til mere gymnastik. I grupper skulle børnene gennem flere forskellige redskabsbaner med mange udfordringer. Og det var alt lige fra salto på trampolin og hop på airtrack til bestigning af stort måttebjerg og leg med isoleringsrør.

Til slut skulle børnenes modighed prøves af, så den ene ende af airtracken blev bygget højt op. Børnene skulle så løbe op ad airtracken og derfra springe ned – med et godt sug i maven til følge.

Tak til alle børn og hjælpere for en fornøjelig eftermiddag.

22/11-15


NATSPRING


Fredag den 30. oktober var dagen for årets natspringsarrangement i Erritsø Idrætscenter. Der var 80 børn tilmeldt, og de var alle spændte og glædede sig rigtig meget.

Da klokken blev 19.00 startede det hele i den store hal 2 med opvarmning, derefter blev der inddelt i nogle hold, og der blev sat redskabsbaner op. Alle var nu helt klar til at give den max gas. Efter en time med spring var der en lille pause, hvorefter der blev sprunget en time mere. Klokken 22.00 blev der serveret pizzasnegle og saftevand i cafeteriet. Imens børnene guffede pizzasegle, blev der gjort klar til film på storskærm. De fleste gymnaster hentede deres soveposer og lagde sig godt tilrette foran skærmen, og da filmen startede, faldt der ro over gymnasterne. Men der var også nogle, der ikke havde fået sprunget nok, så de sprang videre inde i hal 2 lige til klokken blev 23.00.

Da alle var færdige med at spring og filmen var slut omkring kl. 23.30, blev der sagt godnat og lyset slukket.

Vækkeuret var sat til kl. 7.00, og der var en dejlig morgenvækning, som ikke gik stille af. Kl. 8.00 var der morgenmad og oprydning. Omkring klokken 9.00 var den sidste trætte gymnast blevet hentet og alle var enige om, at det havde været super sjovt.

/Heidi Rose


SPRINGWEEKEND TIL RINGE FRI- OG EFTERSKOLE


Klokken var ikke engang 12, før parkeringspladsen ved EIC begyndte at myldre med forventningsfulde gymnaster, der var klar til juniorholdenes årligE begivenhed – Springweekenden!

60 friske gymnaster fra Seje gutter, Springfolket og EGIF Springteam var klar.

Med højt humør, kriller i maven, store forventninger, toppakkede biler og køreklare forældre, kørte vi alle mod Ringe Fri- og efterskole.

Bilerne var knap parkeret og taskerne kun lige kastet ud til siden, førend gymnasterne var i fuld gang.

Med et lækkert springcenter, bestående af bl.a. springrave, nedbyggede trampoliner, fasttrack og bungyseler skulle der være rig mulighed for at springe – og det blev der!

Kun afbrudt af obligatoriske hvile- og optankningspauser, blev der sprunget på livet løs.

Gamle spring blev øvet, justeret, finpudset og nye spring kom til og blev ligeledes øvet, justeret og trænet, under modtagning og vejledning fra vores instruktører.

Inden det atter var tid til at vende næsen hjemad, skulle der selvfølgelig lige springes lidt mere, og ikke mindst teste, om man nu også kunne huske det nye spring, man havde lært dagen i forvejen.

Med sportstasken proppet til randen med fede oplevelser, modet til at prøve nye spring og en følelse af fællesskab og nyopståede venskaber, vendte vi næsen hjemad mod Erritsø søndag formiddag.

Jeg er ikke i tvivl om, at hver og én af disse gymnaster haft en god oplevelse, og jeg kan kun konstatere, at uanset hvor på skalaen ens springkundskaber ligger, er der ingen tvivl om, at evnen til at ville skaber evnen til at kunne.

/Cecilie Hansen

11/10-15


MIX-SPRING PÅ KIE


Det hele startede sidste sæson med den længste afstemning i Erritsø Superbrugs om, hvilket godt formål, der skulle støttes. Det endte med hele 6.000 kr. til MixSprings ønske om støtte til en tur med overnatning for gymnasterne på holdet. Da afstemningen var færdig, var det for sent i sæsonen 14/15 at nå en overnatningstur med holdet, så det blev holdene i sæsonen 15/16, som fik glæde af pengene.

Fredag d. 2. oktober kl. 16 mødtes 53 springglade børn og 17 voksne på Koldingegnens Idrætsefterskole Vi startede med opredning af senge til natten i den ene ende af hallen. Det var mest forældrene, der forestod opredningen under ivrig vejledning af børnene. Hallen er så stor, at der var rigeligt med plads til gymnastik i den ene ende, mens sengene var redt i den anden.

Hallen er udstyret med to stortrampoliner ud til en 6x6 m springgrav, hvilket for os er totalt luksus! Der er også rigeligt med andre springredskaber, så det var bare med at komme igang.

Efter opvarmningen gik det løs med første omgang spring - dejligt!

Herefter var efterskolen vært ved en god gang spaghetti med kødsovs og diverse salat. Det lod til at være noget alle kunne lide. Nogle endda så godt, at de spiste rigtig meget - det hævnede sig lidt senere, da næste omgang gymnastik gik igang.

Efter aftensmaden sprang vi igen et stykke tid efterfulgt af muligheden for at se en film eller springe videre. Kl. 23.15 var det sengetid, og kl. 23.30 var der ro. Der var absolut ingen udfordringer med uro - alle var godt og grundigt trætte.

Kl. 7 var det igen tid til at komme i gang, så her blev vi vækket med sød musik.

Efter morgenmaden gik vi igang med at springe igen. Det var tydeligt, at børnene var ved at være en smule trætte, så efter første omgang og en frugtpause lavede vi lidt "legeland", hvilket faldt i god jord.

Ved frokosttid kom forældrene efter børnene. Vejret var utrolig godt, så det passede rigtg godt, at vi havde aftalt, at forældrene kunne tage mad med til en lille picnic, som bl.a. blev indtaget i solskin med udsigt over Kolding Fjord. Det var en rigtig god afslutning på en rigtig god tur.

Trænerteamet vil gerne sig tusind tak for lån af alle børnene, samt tak for hjælp til tanterne. Det er ikke umuligt, at vi igen tager på tur med MixSpring.

13/9-15


SÆSONSTARTEN I GYMNASTIK


Sæsonen 2015-2016 i Gymnastikafdelingen er startet i uge 37 og er således godt i gang med fint fremmøde og engagerede gymnaster og trænere.

Det er ikke for sent at hoppe med på et hold – skynd dig blot af sted til næste træning, vi har mange gode tilbud. Program og holdoversigt kan ses her på hjemmesiden, hvor du også kan finde beskrivelser af de mange forskellige hold. Det er også her tilmelding skal ske.

Tilmeldingen åbnede lørdag den 15. august, og allerede fra starten var der mange, som ønskede at tilmelde sig, især holdene med max antal. I skrivende stund lige inden sæsonstart er vi oppe på knap 700 tilmeldte.

I den forbindelse vil vi lige minde dem, der endnu ikke har fået tilmeldt sig, om at få sig tilmeldt. Det er selvfølgelig i orden at prøve holdet et par gange, inden man tilmelder sig.

For at foretage tilmelding skal du via vor hjemmeside www.egif-gymnastik.dk gå til siden EGIF Gymnastik Online Tilmelding, klikke på det ønskede hold på listen og efterfølgende klikke på knappen "Tilmeld". Bemærk i øvrigt, at browser programmer (Microsoft Explorer og Google Chrome) kan meddele, at vor hjemmeside er usikker – men det er den altså ikke, og man kan roligt acceptere ”usikre elementer” og  ”vis alt indhold”.

På nogle hold er der maksimum på antallet af deltagere, for at sikre udbyttet for gymnasterne eller fordi der simpelthen ikke er plads til flere. Nogle af disse hold er fyldt, men det er muligt at tilmelde sig venteliste i stedet. Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke har plads til alle, der har lyst til at være med, men programmet er nu engang det, der er praktisk muligt mht. instruktører og haltider.

Følgende hold er pt fyldt: 510 Mix Spring 0-3.kl., 511 Mix Spring 3-5.kl., 525 Rygtræning mandag, og 530 Yoga begynder. Næsten alle de andre hold med max er også næsten fyldt op, men der er heldigvis mange andre gode tilbud i programmet.


OPTAKT TIL SÆSONEN 2015-16


Forud for sæsonstarten har vi holdt opstartsmøde for alle instruktører og hjælpere. Vi mødtes i hallen og fik drøftet og orienteret om mange vigtige ting. Her fik vi også sat ansigt på de nye instruktører og hjælpere i afdelingen og vi fik snakket forventninger og retningslinjer i Gymnastikafdelingen. Vi er jo en stor flok på knap 90, hvoraf 65 var med til opstartsmødet. Og så blev dagen afsluttet med nogle sjove fællesaktiviteter.

Dermed er alle hold er klar til sæsonstarten den 7. september, idet dog Mix Spring og Spring Team startede sæsonen lidt før.


SPRING TEAM


Efter et par rigtig gode fortræninger på det nye tiltag ”EGIF Spring Team”, hvor mange unge spændstige gymnaster var mødt op, blev der så afholdt udtagelse på holdet den 1. september. Det var en flok spændte, engagerede og dygtige gymnaster, der alle gav den fuld gas helt frem til slut og bakkede hinanden op under de forskellige spring, der skulle fremvises i mindre grupper.

Et par eksterne erfarne gymnastik instruktører var inviteret til at overvære øvelserne og varetage den egentlige vurdering til udtagelsen. Resultatet er nu en flok på 40 forventningsfulde gymnaster, der er klar til en spændende sæson og nye udfordringer i springgravs-faciliteterne på – i første omgang – Fredericia Gymnasium og efterfølgende på Kirstinebjergskolen, når den nye hal og springgrav står klar.

21/6-15


PROGRAM 2015/2016


Efter et stort stykke arbejde, er programmet for næste sæson nu klart. Programmet er sendt til trykkeriet og vil blive omdelt i Erritsø/Snoghøj området i starten af august.


Allerede nu kan træningstider og holdbeskrivelser dog ses her på siderne: Program 2015-2016 og Holdbeskrivelser 2015-2016


Vores tilbud til børn strækker sig fra forældre/barn med leg og kolbøtter til rytme og spring for både piger og drenge. Til voksne har vi også en masse tilbud.

Som noget nyt i år tilbyder vi et hold, som hedder Combi Camp. Som navnet indikerer er træningen en kombination af mange forskellige træningsmetoder og stilarter. Combi Camp er holdet for dig, som ønsker et motionshold, hvor timerne er forskellige. Fokus for alle timerne er kondition, styrke & smidighed - hele kroppen vil blive arbejdet igennem.

Et andet nyt tiltag er springholdet ”Spring Team 9-19+ år”. Holdet er et udtaget hold, hvor udtagelsen til holdet foregår efter to fortræninger, som afholdes inden den ordinære sæsonstart, som er 7/9. Se hold beskrivelse for nærmere info.


I løbet af sæsonen afholdes fællestræninger og opvisninger både hjemme og ude (se kalenderen sidst i programmet). Foreningen arrangerer transport, og der er altid ledere med, så I kan trygt sende jeres børn af sted. Forældre er også meget velkomne til at komme til arrangementerne.


Er I i tvivl om noget, så tag en snak med instruktøren på holdet efter træningen.


EGIF's gymnastikafdeling har omkring 900 medlemmer, som en stab på ca.  90 personer bestående af bestyrelse, instruktører og hjælpe-instruktører holder i gang.

I gymnastikafdelingen bestræber vi os på at give medlemmerne flest mulige tilbud om forskellige former for gymnastik. Vi prioriterer uddannelse højt og har et hold af dygtige instruktører, flere med mange års erfaring, og enkelte helt nye – men alle med stor lyst og vilje til at gøre en frivillig indsats.


Vi glæder os til at se rigtig mange gymnaster - nye som gamle - til den nye sæson, som starter mandag den 7. september 2015.


Der er åbnes for tilmelding lørdag den 15. august kl 15.00 her: EGIF Gymnastik Online Tilmelding

Tilmelding er kun mulig via hjemmesiden.

17/5-15


FÆLLESOPVISNING


Fredericia og omegn har mange gymnastikforeninger og traditionelt er gymnasterne rejst ud af byen for at lave opvisninger i Vingsted, Vejle, Horsens eller en hel anden by. Men i efteråret 2014 blev ideen om en fælles opvisning skabt og i Områdeforum Fredericia, der er et fælles forum for gymnastikforeninger i Fredericia, tog man ideen op og det resulterede i en stor opvisningsaften i Erritsø Idrætscenter fredag den 17. april.

De 4 foreninger – EGIF, KIF, G94 og BPI – samlede 16 hold og 500 gymnaster til en forrygende gymnastikopvisning med et meget varieret program med unge og voksne, spring og rytme samt line dance og jumping fitness.

Og med næsten fyldte tilskuerrækker blev denne første fællesopvisning i Fredericia en succes.

Se også mange billeder i billedarkivet

20/4-15


SOMMERSPRING FOR UDVALGTE GYMNASTER


EGIF Gymnastik har som en del af udviklingsarbejdet for gymnastikken i foreningen besluttet også at give yderligere udfordringer til og bakke op om de dygtigste gymnaster.


Derfor har foreningen i år valgt, at de 5 gange sommergymnastik/spring, der kører for aldersgruppen ca. 3.kl-19 år, skal være en fortræning til et nyt tiltag i næste sæson, og det er for gymnaster med ekstra gode evner og talent - derfor vil disse gymnaster på de enkelte hold blive spurgt direkte om de vil deltage, og det er derfor ikke muligt selv at tilmelde sig holdet.


EGIF’s mål med dette hold er at skabe en mulighed for, at gymnaster med gode evner, talent og lyst til en stor arbejdsindsats kan udfordres yderligere og nå et højt gymnastisk niveau.


25/3-15


GENERALFORSAMLING


Gymnastikafdelingen har afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2015, med 13 fremmødte udover bestyrelsen.

Kurt Hansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at vedtægterne var overholdt.

Formand Arne aflagde beretning, og kunne henvise til vor hjemmeside, der er opdateret med nyheder, billeder, og hvad der foregår i Gymnastikafdelingen. Seneste arrangement var forårsafslutningen med opvisninger hele dagen og 927 betalende tilskuere.

En særlig tanke til Kirsten som jo desværre er gået bort, men heldigvis har Susanne og Kurt hjulpet med det praktiske.

Nyt tiltag i gymnastikafdelingen blev fremhævet - der er afholdt møder med instruktører omkring udviklingen i gymnastikafdelingen – hvad er godt, hvad kan gøres bedre og hvordan, og hvad mangler. Det har bl.a. ledt til følgende satsninger:

-Talentudvikling indenfor både spring og rytme. Udvalg er nedsat og er allerede langt med arbejdet og planlægningen. Satsningen gælder både gymnaster og instruktører. Herunder deltager vi i planlægningen af etablering af gymnastikfaciliteter på Kirstinebjergskolen, særligt med henblik på springgrav og springredskaber. Nu hvor det ikke kunne lykkes at få bedre faciliteter i Erritsø.

-Instruktørpleje vedr. modtagelse af nye instruktører. Der er nedsat udvalg på 3 personer.

-Få flere på kurser. Vi omstrukturer hvordan instruktører sendes på kurser og får sig dygtiggjort, og øger i den forbindelse fokus på dette arbejde.

Vi har deltaget i Områdeforum; herunder haft ekstratræninger på gymnasiet, fællesopvisning 17/4 med 16 hold og 500 gymnaster.

Springudvalg har afviklet de sædvanlige arrangementer (natspring, springweekend, børnejulefræs, børnefællestræning, springmekka). Desuden mødeaktiviteter.

Seniorudvalg har været med i fællestræning i områdeforum-regi samt hytteweekend.

Rytmeudvalget har ikke afholdt arrangementer.

Susanne gennemgik regnskabet som viste et overskud på kr. 19.165 og likvid beholdning på kr. 610.345. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen indkomne forslag.

På formandsposten var der genvalg af Arne Kragelund.

Til bestyrelsen var der genvalg af Lars Lærkedal, Heidi Rose og Lars Jensen for næste 2 år. Jonas Lisbjerg gik af uden for tur og Sandra Saabye trådte i hans sted for det næste år. Susanne Reher Hansen overtog Kirsten Jessens plads for det næste år. Marianne Kromann var ikke på valg. Som ny suppleant valgtes Cecilie Hansen.

Som bilagskontrollant genvalgtes Birgit Christiansen, og som bilagskontrollantsuppleant genvalgtes Grete Nielsen. Lise Pedersen var ikke på valg.

Under eventuelt:

-Opvisningsprogrammet: klovneshowet burde ligge på et tidligere tidspunkt og ikke til sidst hvor mange tilskuere er gået hjem.

-Redskabsrummet ved hal 3: vi oplever meget rod når andre end gymnastikafd. har brugt redskabsrummet – der er mistanke til skolen og arrangementer i weekenden.

-Mandag formiddag er skolerne meget forstyrrende i hal 3, hvor vi har gymnastik.

-Omklædningsrum i EIC: mange gymnaster føler at de er blevet nedprioriteret efter motionscenteret har lagt beslag på omklædningsrum 9+10.

-Arne rundede af med at takke alle der hjælper og samarbejder med gymnastikafdelingen.

En særlig tak til Jonas for hans tid i bestyrelsen, som han har været nødsaget til at træde ud af.

Og en særlig tak til Susanne for træde til som kasserer i stedet for Kirsten.FORÅRSOPVISNING


I gymnastikafdelingen markeres afslutningen på vintersæsonen med en stor forårsopvisning i Erritsø Idrætscenter. Det løb af stabelen lørdag den 14. marts, hvor EIC hele dagen var fyldt med gymnaster og tilskuere.

Allerede aftenen før starter hele arrangementet med flytning af redskaber og forberedelse af hallen, så det hele klart til et stort ryk-ind lørdag morgen. Allerede kl 9 kommer de første forventningsfulde børn og voksne, og det hele kulminerer med indmarch kl 10.

Formiddagens program med 10 børnehold blev afsluttet med et forrygende klovneshow udført af nogle af vore egne instruktører.

Efter en kort pause var der indmarch til eftermiddagens program, der startede flot ud med Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole med 175 elever. Programmet fortsatte meget varieret med instruktørholdet, rytme- og springhold samt Line Dance, og Junior Syd leverede en super afslutning på vores forårsopvisning.

I løbet af dagen blev der solgt 927 billetter - hertil kommer alle gymnasterne, samt at børn havde gratis adgang, så i løbet dagen har rigtig mange kunnet opleve en flot forårsopvisning.


7/3-15


FREDERICIA FÆLLES OPVISNING 2015


Fredag 17. April - kl. 17:00 – 21:00, Erritsø Idrætscenter – hal 1

4 foreninger - 16 hold - 500 gymnaster


Fredericia og omegn har mange gymnastikforeninger og i adskillige år er gymnasterne rejst ud af byen for at lave en gæsteopvisning i Vingsted, Vejle, Horsens eller en hel anden by.

I efteråret 2014 blev ideen om fælles opvisning eller bare udveksling af opvisningshold skabt og i Områdeforum Fredericia, der er et fælles forum for gymnastikforeninger i Fredericia, fandt de ideen interessant og valgte derfor at arbejde videre.


Det er derfor med største fornøjelse, at arbejdsgruppen bag det kommende arrangement Fredericia Fælles Opvisning 2015 nu kan offentliggøre programmet:

17.00 Fælles Faneindmarch og velkomst

17.20 Evergreens +55 KIF

17.32 Spring Mixet G94

17.44 Jelly Jam Egif

17.56 Spring 2-4 og 5-8 kl. BPI

18.16 Gym Dance 0-3 kl G94

18.28 Mix Spring 2-4 kl Egif

18.43 Rytme Piger 3-7 kl BPI

18.55 Spring 9-12 år G94

19.07 Vakse Damer +40 KIF

19.19 Power Girls Egif

19.31 Spring 12-15 år G94

19.43 Vakse Quinder BPI

19.55 Springfolket 6-9 kl. Egif

20.07 Jumping Fitness G94

20.19 Seje Gutter Egif

20.31 Junior Mix & Rytme  KIF

20.45 Fane udmarch

21.00 Afslutning og oprydning 00.02


GYM7000 ville også meget gerne have været med, men deres kalender var desværre rigeligt optaget i denne periode – vi håber, at de kan komme med – næste år. Vi har nemlig allerede i arbejdsgruppen snakket om, at vi meget gerne vil skabe grobund for en tradition med dette arrangement og håber derfor, at I har lyst til at komme til Fredericia Fælles Opvisning.

Dørene åbner 16:30 og det koster kun 20,- at komme ind, hvis du er 16 år eller derover.

Gymnaster og trænere til dagens opvisning deltager naturligvis gratis.


Vi glæder os til at se jer alle!


Fredericia Fælles Opvisning’s arbejdsgruppe

Jan og Helle fra G94, Martin fra KIF og Bo – EGIF

Kontakt os eventuelt på: 26931058 / BoGarsteen@gmail.comSPRINGMEKKA PÅ GYMNASIET


Søndag d. 22. februar var der inviteret til Springmekka på gymnasiet.

Dette benyttede ca. 60 af de større gymnaster, fra foreninger rundt omkring i Fredericia, sig af.

Vi startede med en god omgang opvarmning og så var det ellers bare at springe ud i det, bogstaveligt talt.

Der skulle springes i stortrampolin og springgrav, på airtrack pro og på trampetbaner, det var fedt! Vi var fordelt på 6 hold, så der var tid til at øve sig i enkelte spring samt lære nye spring, før man skulle videre til næste springbane.

Efter to timer med masser af spring, hop, snurren rundt og gode grin – samt lidt frugt og vand – blev det tid til at slutte springmekkaet af for denne gang.

Dejligt at se så mange gode og friske gymnaster, tak til de fremmødte instruktører og hjælpere op til arrangementet - på gensyn næste år :-)

/Klavs Olsen


3/2-15


RUMREJSE I BPI-HALLEN


Søndag den 1. februar var en flok drenge og piger fra Erritsø med på rumrejse i Bredstrup Pjedsted hallen. Det var nemlig blevet tid til den årlige børnefællestræning for 0.-2.kl. børn fra foreningerne i Fredericia.

Temaet var i år Rumrejse, og efter en gang fælles opvarmning blev børnene inddelt i grupper, som kom rundt til alle rumstationerne. Der var bl.a. astronaut-træning, klodernes kamp, space dance og star wars kamp med lyssværd. Undervejs var der en tiltrængt pause med pølsehorn og frugt.

Og som afslutning på en god dag med masser af aktivitet, viste alle børnene den space dance, som de havde lært undervejs.


11/1-15


NYTÅRSTRÆNING I HOPLA


D 29/12 havde vores dygtige sjippeinstruktører fået stablet et super arrangement på benene hvor både børn og voksne deltog.

Det var fantastisk at se den store opbakning af de deltagende gymnaster og deres familier.

Arrangementet foregik med både smil, grin, hvin, sved og pulsen i top.

Deltagerne fik sjippet, danset, dyrket piloxing og yoga.

Tak for et godt arrangement!

De bedste hilsner

Anne, Heidi, Anni og Sandra


23/11-14


NATSPRING


Fredag d. 31. oktober var det endnu engang blevet tid til gymnastikforeningens årlige natspring/ power arrangement.

Kl. 18 mødtes de friske instruktører, der var klar til at give gymnasterne en aften, med fart over feltet. Kl. 19 ankom godt 80 gymnaster med højt humør og sovegrej, og da alle var tjekket ind og sovepladserne var redt, var vi klar til at gå i gang.

Aftenen bød på en god omgang opvarmning inden det for alvor skulle gå løs.

Børnene blev delt i hold, og ført an af en "tante/ onkel" som skulle hjælpe dem rundt til de forskellige stationer. Der var stationer med airtracks og trampoliner, og der var ikke grænser for, hvad der blev sprunget herpå. Derudover var der også stationer med stafet, akrobatik samt streetdance og funk. Alle lærte samme dans, som senere på aftenen skulle vises for hinanden - det var fedt! Og en mindst lige så vigtig station, som alle de andre: snolderspisning - der blev handlet og hygget i cafeteriet aftenen igennem. Da alle havde prøvet alle stationer, sluttede vi af med en pingvinbane og danseshow. Traditionen tro, blev der afslutningsvis vist film på storskærm og det var nogle trætte børn der blev sendt i soveposerne, da filmen var slut.

En super hyggelig aften, og vi håber at se ligeså mange friske børn næste år :-)


SPRINGWEEKEND


I weekenden 7.-8. november var det tur for 'De seje gutter', 'Springfolket' og andre instruktører fra foreningen til at springe ud ud i det.. Der var nemlig dømt Springweekend på Ringe fri- og efterskole. En efterhånden tilbagevendende tradition.

Med højt humør, store forventninger og masser af energi, drog godt 35 gymnaster og instruktører fredag eftermiddag afsted mod Ringe.

Det eneste der var på programmet var at springe, og med de mange springfaciliteter der ventede på os i Ringe, skulle forventningerne nok blive indfriet.

Der blev sprunget i stortrampolin, på air- og fasttrack, ud i pomfritgrav og springgrav. Aftenen igennem blev der sprunget alt lige fra flik-flak og kraftspring til hel- og halvskrue, til salto, dobbeltsalto, forlæns såvel som baglæns og dobbelt out.. Alt sammen kun afbrudt af en tiltrængt kage-saftevandspause. Lørdag formiddag var der også spring på programmet, inden det var tid til at køre mod Erritsø igen.

En super hyggelig weekend, som bød på udfordringer, overvindelse af egne grænser og masser af fællesskab samt masser af nyt "jeg tør godt springe ud i det her"- mod, alt sammen noget som vi tager med hjem til vores træninger på henholdsvis Lyng skole og Gymnasiet - og hvor ville det bare være herligt, hvis der var springweekend to gange om året :-)


Cecilie

12/10-14


HERNING INSPIRATION 2014


Masser af sveddryppende inspiration, bevægelse af mange arter og hyggeligt samvær med 1577 andre DGI-instruktører fra hele landet, ventede forude, da vi lørdag morgen drog afsted til 'inspiration 2014' i Herning. En weekend der havde til formål give os inspiration til mere, anderledes og alternativ bevægelse.

Vi havde på forhånd tilmeldt os 6 forskellige moduler, som var fordelt på både lørdag og søndag, og det var alt lige fra; frækfitness, selfdefencefitness, femininfitness - ja, hvem skulle have troet, at fitness findes i så mange udgaver, til brug af alternative håndredskaber i træningen, til hotte Street- and dacehall-moves, til sveddryppende puls/styrke træning og meget andet, så man kan roligt sige, at vi fik det vi kom efter - nemlig masser inspiration.

Lørdag aften blev der holdt fest med dejlig mad, og skøn live-musik og der blev selvfølgelig danset i bedste DGI-stil.

Udover en masse inspiration, oplevede vi en dejlig stemning af glæde og fællesskab - to vigtige elementer vi tager med hjem til vores gymnaster, vores træninger og vores forening, for hvad er en god træning på et hold, hvis der ikke er glæde og fællesskab..?

Med en masse nye ideer, trætte kroppe og brugte hoveder, vendte vi næserne hjemad søndag middag.  Men een ting er sikkert - vi vender næsen mod Herning igen om to år :-)

Katja, Katrine og Cecilie